Utformning av automatisk transportbana för utbildningssyfte samt MPS-applikation i stomme 9-5 line för SAAB Automobile

Författare
Stephan Nord
(Stephan Nord, Peter Wells.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ingenjörs- och sjöbefälsskolan vid Chalmers tekniska högsk. 1999 Sverige, Göteborg 43 sidor.