Utkast till beskrifning öfwer Stöde socken vid Medelpads södra ådal belägen

Författare
Magnus N. Nordenström
(Magn. N. Nordenström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Johan Nordlander-sällsk. i samarbete med Stöde hembygdsfören., Grafikerna 1990 Sverige, Umeå, Kungälv vi, [3] sidor., sidor. 38-82 sidor. 28 cm
P. Ledin bokh. 1923 Sverige, Sundsvall 80 sidor.
C. E. Fritze 1894 Sverige, Stockholm S. [35]-81