Utlämnad

Originaltitel
Úti Svenska
Författare
Ragnar Jónasson
(Ragnar Jónasson, Arvid Nordh.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Romanus & Selling 2022 Sverige 300 sidor 978-91-89501-16-4
Romanus & Selling nnnn 300 sidor 978-91-89501-17-1