Utlänningarna och brottsligheten

Författare
(Ulla-Britt Eriksson (red), Henrik Tham (red).)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber/Allmänna förl., Liber distribution, Kristianstads boktr. 1983 Sverige, Stockholm, Kristianstad 259 sidor. diagr., tab. 25 cm