Utnyttjande av överskottsvärme i grundvatten vid konstgjord infiltration - förstudie

Författare
Olof Andersson
(Olof Andersson, Ingvar Johansson, Jerker Perers.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 38 sidor. diagr., ill. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan