Utredning år 1961-62 om Svenska bleck- och plåtslagareförbundets uppgång i Svenska byggnadsarbetareförbundet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1962 Sverige, Stockholm 51 sidor.