Utredning i Örja kyrkby - Skåne, Örja socken, Örja 30:1 m. fl. RAÄ 9, Landskrona kommun : arkeologisk utredning, etapp 1, 2006

Författare
Katalin Schmidt Sabo
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2007 Sverige, Lund 13 sidor.