Utrikes

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Syntryck, Wallin & Dalholm 1993 Sverige, Hagfors, Lund 184 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm