Utrikeskorrespondenterna - från runsten till Twitter

Författare
Lars Gunnar Erlandson
(Lars Gunnar Erlandson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlssons, Scandbook AB 2017 Sverige, Stockholm, Falun 511 sidor 22 cm 978-91-7331-854-9