Utspädning och kyla ökar hållbarheten hos natriumhypoklorit

Författare
Tore Stenström
(Tore Stenström och Christina Nordensten)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 1995 Sverige, Uppsala 33 sidor. : diagr., tab.