Utställning av modern svensk konst, anordnad av Svensk-franska konstgalleriet, Stockholm - Katalog. A.-b.Lunde-quistiska bokhandeln, Uppsala. 1929

Författare
Knut Ragnar Johan Hoppe
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1929 Sverige, Uppsala