Utstött - minnen från Söders slum och Pethrus' estrader

Författare
Adrian Holmberg
(Adrian Holmberg.)
Genre
Självbiografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bok och bild, Seelig, Wilhelmsson 1966 Sverige, Stockholm, Stockholm 239 sidor illustrationer