Utstött - en bok om mobbning

En antologi med de senaste forskningsrönen om mobbning. Boken vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal, lärarstuderande och alla andra som arbetar mot mobbning i skolan.

Definitionerna:

Mobbning, konflikter och kränkningar kan förklaras. Men finns typiska mobbare och mobboffer?

Maktspelen:

I varje grupp sker positioneringar. Problemen uppstår när maktspelen blir destruktiva. Vad gör man då?

Konsekvenserna:

Att bli mobbad sätter spår för livet. Hur undviker man att det går så långt?

Kamratkulturen:

Inneslutning och uteslutning är en del av barns relationsarbete. När ska man ingripa?

Banaliseringen:

Företeelser som borde motarbetas kan passera utan att någon lyfter på ögonbrynen. Varför blir det så?

Lärarna:

Även lärare kan mobba, kränka eller såra, avsiktligt eller oavsiktligt. Men kan lärare mobbas av eleverna?

Åtgärderna:

Olika förklaringsgrunder ger olika åtgärder. I Norge är mobbningsarbetet grundligt utvärderat. Hur ser det ut i Finland?

Tekniken:

Internet, mejl och sms smyger sig in i den mobbades hem. Hur mycket kan lärarna om den nya tekniken?

I antologin medverkar dessa forskare:

Gunnel Colnerud, professor i pedagogik, leg psykolog

AnnBritt Enochsson, fil dr i pedagogik

Zelma Fors, fil dr i psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut

Peter Gill, professor i pedagogik

Kjell Granström, professor i pedagogik, leg psykolog

Solveig Hägglund, professor i pedagogik

Odd Lindberg, docent i socialt arbete

Anne-Lie Lindström, fil mag i pedagogik

Fredrik Olin, högstadielärare

Dan Olweus, professor i psykologi

Christina Salmivalli, professor i psykologi

Ulrika Willför-Nyman, ped mag i pedagogik

Marie Wrethander, fil dr i pedagogik

Innehåll:

Den grymma tystnaden / Lennart Nilsson

Destruktiva maktrelationer / Zelma Fors

Skammen är det värsta / Odd Lindberg

Olika förklaringar till mobbning / Kjell Granström

Mobbning i skolan - fakta och åtgärder / Dan Olweus

KiVa - ett forskningsbaserat antimobbningsprogram / Christina Salmivalli & Ulrika Willför-Nyman

Banal mobbning - om en vardagsföreteelse i förskola och skola / Solveig Hägglund

Uteslutandets komplexitet och skapandet av kamratkulturer / Marie Wrethander

När lärare mobbar, kränker eller sårar / Gunnel Colnerud

Lärare som provoceras av elever / Kjell Granström

Trakasserier och mobbning på den virtuella arenan / AnnBritt Enochsson & Fredrik Olin

Mönster i 99 mobbningsoffers berättelser / Peter Gill & Anne-Lie Lindström

Den inre rösten vill ut / Katta Nordenfalk

Författare
(Christina Thors (red) illustrationer: Claes Bäckström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag, Elander Berling 2007 Sverige, Stockholm, S.l. 161 sidor. ill. 21 cm 978-91-976598-4-0