Uttorkning av byggfukt i betong - torktider och fuktmätning

Författare
Göran Hedenblad
(Göran Hedenblad.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Ljunglöf 1995 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm 54 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm