Utväg ur Vietnam?

Författare
Gunnar Myrdal
(Gunnar Myrdal, John Galbraith, Robert F. Kennedy.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren, Aurora 1968 Sverige, Stockholm, Ystad 119 sidor.