Utvärdering av Livsmedelsverkets Riksprojekt 2002-2003

Författare
Roland Lindqvist
(Roland Lindqvist och Elisabet Hay)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 34 sidor.