Utvärdering av byggsektorns miljöbedömningssystem BASTA - med avseende på utvalda installationsprodukter

Författare
Maria Borefur
(Maria Borefur.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2006 Sverige, Göteborg 102 sidor. ill.