Utvärdering av förändring till teambaserat arbetssätt - primärvården Sölvesborg

Författare
Gudbjörg Erlingsdóttir
(Gudbjörg Erlingsdóttir.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitet, LTH, Landstinget Blekinge 2010 Sverige, Lund, Karlskrona 29 sidor.