Utvärdering av första etappen av projektet God livsmedelskvalitet i Västernorrland

Författare
Helena Nordenfors
(Helena Nordenfors och Ulla Fäger)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 18 sidor.