Utvärdering av fortbildningen Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper i Linköpings kommun

Författare
Sabine Gruber
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 50 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan