Utvärdering av grundskollärarutbildning i Linköping 1988-1994 - sammanfattande slutrapport

Författare
Jan-Anders Hedenquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filosofisk fakultet, Univ. 1995 Sverige, Linköping 58 sidor.