Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor D. 2, Utbildningsbeskrivningar och bedömningar - kvalitetsgranskning

Författare
Brita Bergseth
(Innehåll: Brita Bergseth.)
Genre
Utvärdering
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskoleverket 2007 Sverige, Stockholm 635 sidor.