Utvärdering av produktionsgrupper i industrin - Ericsson - AMFO 1361

Författare
Olof Berne
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetet i Göteborg. Psykologiska institutionen 1984 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 83 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan