Utvärdering av utvecklingsprojektet ”Från invandrartätt till internationellt” i Linköpings kommun

Författare
Sabine Gruber
(Sabine Gruber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 56 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan