Utveckla din arbetsmiljö - ett studiematerial om fysisk - psykisk - social arbetsmiljö

Författare
Hans Andersson
(Ms: Hans Andersson teckningar: Stefan Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan på uppdrag av Sv. fabriksarbetareförb., Sjuhäradsbygden 1984 Sverige, Stockholm, Borås 63 sidor. ill. 30 cm