Utveckling av gasfuktning till bränslecellssystem

Författare
Johan Bäckman
(Johan Bäckman, Tom Roald Billgren, Robert Skarp.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers Lindholmen högsk., Chalmers tekniska högsk. 2002 Sverige, Göteborg 31, 7 sidor.