Utveckling av produktionslinje - systematisk produktionsanalys

Författare
Lars Dahlstrand
(Lars Dahlstrand, Jörgen Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitet, Institutionen för maskinteknologi 2007 Sverige, Lund 39 sidor.