Utvecklingen mot centrala avtalsförhandlingar mellan LO och SAF

Författare
Sten-Erik Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialhögskolan 1970 Sverige, Stockholm 52 sidor.