Väckelserop 3, Dova klockljud

Författare
Emil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb. 1935 Sverige, Götabro, Hardemo 22,(1)s
Trons segrar 1927 Sverige, Askersund 29s
Trons segrars förl. 1920 Sverige, Askersund
Trons segrars förl. 1916 Sverige, Askersund 32 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan