Väestölaskenta 1995 Osa 4, Taajamat 1995 = Tätorter = Localities

Genre
Statistik
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statistikcentralen 1997 Finland, Helsinki 284 sidor. 951-727-322-3