Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland

Författare
Kolbjörn Waern
(Författare: Kolbjörn Waern, Kerstin Holmberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Region Väst, Vägverket 2009 Sverige, Göteborg 65 sidor., 2 bilagor : ill.
Vägverket 2009 Sverige, Borlänge