Vägar till Nya testamentet - metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig exegetik

Vägar till Nya testamentet är en introduktion till exegetisk metod med ett genomgående hermeneutiskt perspektiv. Läsaren får först en orientering om grundläggande tekniker och metodiska problem kring kontextanalys, ordstudier och intertextualitet, med en översikt över de källor som är relevanta för studiet av Nya testamentet. Bokens tyngpunkt är den mångfald metoder från andra områden som används i modern exegetik: historiska och sociologiska, lingvistiska och textorienterade angreppssätt, samt metoder för teologisk och ideologisk analys. Rikhaltig litteratur presenteras till varje avsnitt.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Anders Gerdmar
(Anders Gerdmar med Kari Syreeni.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, eLib distributör 2010 Sverige, Lund, Stockholm 141 sidor. 978-91-44-06526-7
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2006 Sverige, Lund, Lund 141 sidor. 23 cm