Vägar till kontakt mellan forskare och samhälle - rapport från en kurs i forskningsinformation

Författare
(Red.: Claes Gylling, Bengt Kjöllerström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationssekretariatet, Univ. 1981 Sverige, Lund 104 sidor. ([2], 104 sidor.) : ill. 30 cm