Vägar ut och vägar in - hedersrelaterat våld och förtryck och kvinnors etablering i arbetslivet

Författare
Runa Baianstovu
(Rúna í Baianstovu & Emmie Särnstedt Gramnaes.)
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet 2021 Sverige, Örebro 1 onlineresurs (31 sidor)