Vägen och berget - vackrare bergskärningar utmed nya E6:an i Bohuslän

Författare
Kolbjörn Waern
(Rapporten har utarbetats av Kolbjörn Waern och Arne Isacsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vägverket. Region Väst 2000 Sverige, Göteborg 43 sidor. ill. (huvudsakligen i färg)