Vägen till Sverige A, Arbetsbok

Författare
Gerd Manne
(Gerd Manne, Doris Lundh, Susanne Risberg.)
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Kristianstads boktr. 2003 Sverige, Malmö, Kristianstad 136 sidor. ill. 30 cm 2 ljudkassetter + 3 CD
Gleerup, Kristianstads boktr. 1995 Sverige, Malmö, Kristianstad 136 sidor. ill. 30 cm