Vägen till nuets stad

Författare
Per Anders Fogelström
(Per Anders Fogelström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 32 sidor. 22 cm