Vägen - En kort lärobok i kristendom för ung och gammal

Författare
Johannes Ljunghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1944 Sverige, Lund 48s
1943 Sverige, Lund