Vägledande eller vilseledande? - Kvalitetsmätning och ranking av universitet och högskolor

Författare
Brita Bergseth
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 2015 Sverige, Linköping 87 sidor. : ill. 978-91-7685-937-7
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 2015 Sverige, Linköping 52 sidor. (PDF) : ill.