Vägledning för besökande i Bergianska trädgårdens botaniska avdelning

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1937 Sverige, Uppsala 49 sidor. 1 karta
1934 Sverige, Stockholm ill.
Bergianska trädgården 1924 Sverige, Stockholm 82s.,1 karta