Vägledning för besökande i växhusen i Sthlm. Bergianska trädgårdens botaniska avdelning - Utarb

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1934 Sverige, Stockholm ill.