Vägledning i fiske

Författare
Gustaf Schröder
(Gustaf Schröder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Poem, Gustaf Schröder-sällskapet 2013 Sverige, Arvika, EU-länderna 116 sidor. ill. 22 cm 978-91-87201-06-6
O. Hansen 1900 Sverige, Stockholm 118 sidor.