Vägledning med uppgifter belysande Sveriges Utsädesförenings deltagande i 23:dje Allmänna Svenska Lantbruksmötet i Stockholm 19-24 juni 1930

Författare
Allmänna svenska lantbruksmötet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1930 Sverige, Malmö 45 sidor. : ill., diagr., kartor