Vägledning till rätt kurs på värdepappersmarknaden - en praktisk handledning till lagen om marknadsmissbruk

Författare
Alf-Peter Svensson
(Alf-Peter Svensson och Hans Schedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska fondhandlareföreningen 2006 Sverige, Stockholm 84 sidor.