Vägledningsprogram för kvinnor - ett lösningsinriktat arbetssätt

Författare
Jaana Elo
(Jaana Elo och Tina Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AMS Arbetsmarknadsservice 1999 Sverige, Solna 32 sidor.
AMI Visby 1998 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Visby 32 sidor., 16 ref.