Vägval - välfärd eller egoism - tal av Rudolf Meidner och Olof Palme på Svenska metallindustriarbetareförbundets kongress 7-13 juni 1981

Författare
Rudolf Meidner
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. metallindustriarbetareförb. 1981 Sverige, Stockholm 38 sidor. 21 cm