Vägval i valutafrågan - Sverige och Bretton Woods

Sveriges väg till Bretton Woods, dvs. till medlemskap i IMF och Världsbanken, rekonstrueras, en väg som löper från våren 1943 till hösten 1951, när Sverige blev medlem i fond och bank.

Författare
Göran Ahlström
(Göran Ahlström, Benny Carlson)
Genre
Bok, Nationalekonomi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNS förlag 2006 Sverige, Stockholm 304 sidor. : ill. 21 cm 978-91-85355-62-4, 91-85355-62-3