Väla skola

Författare
Ingemar Liman
(Ingemar Liman och Albert Wiberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 112 sidor. ill.