Välj ditt Europa, Lärarnas Europa

Författare
(Teckningar: Ulf Frödin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 1992 Sverige, Stockholm 20 sidor. : ill. 30 cm 91-85096-56-3