Vänd ditt ansikte till mig

Författare
Margareta Suber
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1957 Sverige, Stockholm 240 sidor.
Norstedt 1942 Sverige, Stockholm 315 sidor.